Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
รายงานงบประจำปี 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปรับปรุงผิวจราจรพราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบางด้วน-มาบนูด หมู่ท... (19 ก.พ. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงผิวจราจรพราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบางด้วน-มาบนูด หมู่ที่ 6... (05 ก.พ. 2563)  
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนโครงการปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal สายนาไม้ฝาด หมู่ที... (22 ม.ค. 2563)  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 (27 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การทิ้งขยะลงในแม่น้ำ (09 พ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงผิวจราจรพราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายนาไม้ฝาด หมู่ที่4 และโคร... (04 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (28 ส.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ก.ค. 2562)
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (15 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (23 เม.ย. 2562)
ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน (18 มี.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) (18 ก.พ. 2562)
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำป... (06 ก.พ. 2562)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สู... (06 ก.พ. 2562)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (15 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (15 ม.ค. 2562)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (15 ม.ค. 2562)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (15 ม.ค. 2562)
ขอเชิญชวน ร่วมงาน " วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562 (04 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (02 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื... (02 ม.ค. 2563)  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (23 ธ.ค. 2562)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (13 ธ.ค. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (25 พ.ย. 2562)

โครงการ "วันลอยกระทง ประจ... (12 พ.ย. 2562)

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม... (30 ต.ค. 2562)

โครงการศิลปะวัฒนธรรม(รำมโ... (27 ก.ย. 2562)

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะ... (30 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (27 ส.ค. 2562)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (07 ส.ค. 2562)

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ พ่... (01 ส.ค. 2562)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประ... (15 ก.ค. 2562)

โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด วั... (25 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสต... (10 มิ.ย. 2562)

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ... (31 พ.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ปร... (22 พ.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี... (10 พ.ค. 2562)

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ... (17 เม.ย. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุค... (06 มี.ค. 2562)

โครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว... (25 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝ่ด หมู่ที่ 4... (25 ก.พ. 2563)  
ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝาด หมู่ที่4 (13 ก.พ. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (10 มิ.ย. 2562)  
ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 (04 มิ.ย. 2562)
ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเ... (19 เม.ย. 2562)
ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หม... (09 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (26 พ.ย. 2561)
ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (20 พ.ย. 2561)
ประกาศอบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลังคา ... (20 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร ... (12 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร (12 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านบางด้วน ม.5 (09 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยใช้ระบบสารสนเทศทา... (21 มี.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงท่อประปาท่อ หมู่ที่ 1 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางติดตั้งไฟกิ่งบริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 4 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ส้มเฟือง หมู่ที่ 5 (19 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน ด้วยวิธีประกวดรา... (18 ต.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน (12 ต.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th