Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุยเฟื่อง เรื่องกระท่อม (09 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" (09 มิ.ย. 2563)  
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๕ (27 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปรับปรุงผิวจราจรพราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบางด้วน-มาบนูด หมู่ท... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงผิวจราจรพราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบางด้วน-มาบนูด หมู่ที่ 6... (05 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนโครงการปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal สายนาไม้ฝาด หมู่ที... (22 ม.ค. 2563)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การทิ้งขยะลงในแม่น้ำ (09 พ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงผิวจราจรพราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายนาไม้ฝาด หมู่ที่4 และโคร... (04 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (28 ส.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ก.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (14 มิ.ย. 2562)
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (15 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (23 เม.ย. 2562)
ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน (18 มี.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) (18 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื... (02 ม.ค. 2563)  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (23 ธ.ค. 2562)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (13 ธ.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (25 พ.ย. 2562)

โครงการ "วันลอยกระทง ประจ... (12 พ.ย. 2562)

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม... (30 ต.ค. 2562)

โครงการศิลปะวัฒนธรรม(รำมโ... (27 ก.ย. 2562)

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะ... (30 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (27 ส.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำ... (08 ส.ค. 2562)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (07 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (06 ส.ค. 2562)

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ พ่... (01 ส.ค. 2562)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประ... (15 ก.ค. 2562)

โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด วั... (25 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสต... (10 มิ.ย. 2562)

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ... (31 พ.ค. 2562)

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ปร... (22 พ.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี... (10 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.66-031 สาย... (05 พ.ค. 2563)  
ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๖๖-๐๓๑ ส... (05 พ.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้... (09 เม.ย. 2563)  
ร่างประกาศและเอกสารก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหวงท้องถิ่... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝ่ด หมู่ที่ 4... (25 ก.พ. 2563)
ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝาด หมู่ที่4 (13 ก.พ. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (10 มิ.ย. 2562)
ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 (04 มิ.ย. 2562)
ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเ... (19 เม.ย. 2562)
ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หม... (09 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (26 พ.ย. 2561)
ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (20 พ.ย. 2561)
ประกาศอบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลังคา ... (20 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร ... (12 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร (12 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านบางด้วน ม.5 (09 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยใช้ระบบสารสนเทศทา... (21 มี.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงท่อประปาท่อ หมู่ที่ 1 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (19 ม.ค. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th