5 โปรแกรมอัดหน้าจอ ทั้งคอมพิวเตอร์-
โปรแกรมอัดหน้าจอ ช่วยสร้างวิดีโอขณะที่เราใช้งานบนหน้าคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน นิยมใช้ใ
พอช.ลุยช่วยชาวโคราชได้รับผลกระทบจาก
พอช. ผนึกกำลัง ส.ส.ชาติพัฒนาและสองนายกเล็กเมืองโคราช ลุยสางปัญหาชาวบ้าน 11 ชุมชน 342