Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ส.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
24 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีควัคซีนโควิด-19 "สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป" และ "กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง"
24 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ข่าวประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19"
12 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บางด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
12 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
07 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
06 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
05 พ.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน สถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th