Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓
12 ม.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
08 ธ.ค. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
29 ต.ค. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานงบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
21 ก.ย. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสพัลท์ติกคอนดรีต สายยวนโปะ-มาบเมา หมู่ที่ 2
31 ส.ค. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศ อบต.บางด้วน ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
01 ส.ค. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
09 มิ.ย. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชาสัมพันธ์ โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
09 มิ.ย. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน คุยเฟื่อง เรื่องกระท่อม
27 พ.ค. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๕

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th