Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ธ.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562
09 พ.ย. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
28 ส.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
24 ก.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
15 พ.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 เม.ย. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
18 มี.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน
18 ก.พ. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
06 ก.พ. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
06 ก.พ. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th