Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564
ถึง
29 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองปะเหลียน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสจีนติก- ห้วยด้วน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 473 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,365 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
28 ธ.ค. 2564
ถึง
28 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านส้มเฟือง หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วนพื้นที่รวม 4,725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
28 ธ.ค. 2564
ถึง
28 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้า โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยวนโปะ-โรงพระ 108-109 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,278 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,390 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
28 ธ.ค. 2564
ถึง
28 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ตง.ถ.66-002บ้านบางด้วน หมู่ที่ 5-หมู่ที่1ตำบลบางด้วน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
27 ก.ค. 2564
ถึง
05 ส.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไทร-หนองยายแม็ม หมู่ที่ ๖ (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ค. 2564
ถึง
22 ก.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศอบต.บางด้วน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไทร-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 6
07 ก.ค. 2564
ถึง
12 ก.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายป่าแก่-หนองยายแม็ม
01 ก.ค. 2564
ถึง
31 ส.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 6
01 พ.ค. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
24 พ.ค. 2564
ถึง
24 พ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th