Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.พ. 2563
ถึง
06 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝ่ด หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.พ. 2563
ถึง
09 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝาด หมู่ที่4
10 มิ.ย. 2562
ถึง
20 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มิ.ย. 2562
ถึง
21 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1
04 มิ.ย. 2562
ถึง
21 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1
19 เม.ย. 2562
ถึง
01 พ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หมู่ที่ 3,4 ช่วงที่ 2
09 เม.ย. 2562
ถึง
03 พ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หมู่ที่ 3,4 ช่วงที่ 2
26 พ.ย. 2561
ถึง
07 ธ.ค. 2561
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
20 พ.ย. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
20 ก.ค. 2561
ถึง
02 ส.ค. 2561
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศอบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th