Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2563
ถึง
20 ต.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนสายยวนโปะ-มาบเมา หมู่ที่ 2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
05 พ.ค. 2563
ถึง
15 พ.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๖๖-๐๓๑ สายไสจีนติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางด้วน
05 พ.ค. 2563
ถึง
15 พ.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.66-031 สายไสจีนติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางด้วน
09 เม.ย. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.66-019 สายบางด้วน-มาบนูด หมู่ที่ 6
02 เม.ย. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ร่างประกาศและเอกสารก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๖๖-๐๑๙ สายบางด้วน-มาบนูด หมู่ที่ ๖ บ้านมาบนูด ด้วยวิธีประกวดราราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 ก.พ. 2563
ถึง
06 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝ่ด หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.พ. 2563
ถึง
09 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ฝาด หมู่ที่4
01 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.บางด้วน
10 มิ.ย. 2562
ถึง
20 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มิ.ย. 2562
ถึง
21 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายนาเกาะบ้า หมู่ที่ 1

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th