Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ส.ค. 2565
ถึง
09 ก.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๐๖๖-๐๓๐ สายบางด้วน หมู่ที่ ๕ บ้านบางด้วน
19 ส.ค. 2565
ถึง
18 ก.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.066-030 สายบางด้วน หมู่ที่ 5 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน
19 ส.ค. 2565
ถึง
24 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.066-030 สายบางด้วน หมู่ที่ 5 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน
16 ส.ค. 2565
ถึง
26 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโต๊ะนาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
11 ส.ค. 2565
ถึง
11 ก.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโต๊ะนาม หมู่ที่ 2
05 ส.ค. 2565
ถึง
17 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศอบต.บางด้วน ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.บางด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 ก.ค. 2565
ถึง
21 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศ อบต.บางด้วน เรื่องราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.บางด้วน
23 พ.ค. 2565
ถึง
03 มิ.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศ อบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะซาง หมู่่ที่ 6
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 มิ.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะซาง หมู่ที่ 6
05 เม.ย. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th