Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ค. 2565
ถึง
03 มิ.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศ อบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะซาง หมู่่ที่ 6
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 มิ.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะซาง หมู่ที่ 6
05 เม.ย. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
02 มี.ค. 2565
ถึง
31 มี.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
24 ก.พ. 2565
ถึง
09 มี.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 บ้านต้นไทร กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
23 ก.พ. 2565
ถึง
09 มี.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 บ้านต้นไทร กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริห่ารส่วนตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
02 ก.พ. 2565
ถึง
28 ก.พ. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
26 ม.ค. 2565
ถึง
26 ก.พ. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน หมู่ที่ 5
10 ม.ค. 2565
ถึง
18 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน การจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองปะเหลียน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสจีนติก- ห้วยด้วน โดยวิธีคัดเลือก
10 ม.ค. 2565
ถึง
18 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านส้มเฟือง หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th