Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 ก.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

01 ก.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 องค์บริหารส่วนตำบลบางด้วน ลงพื้นที่ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดควนวิไล ุโรงเรียนบ้านบางด้วน ุโรงเรียนบ้านป่าแก่ ุศพด.บ้านส้มเฟือง ุศพด.บ้านบางด้วน ุและศพด.บ้านป่าแก่

31 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมทำน้ำมันเหลือง , น้ำมันเขียว) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

30 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้จัดโครงการส่งเสริมกฎจราจรและการป้องกันภัยแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตำบลบางด้วนและผู้นำชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

24 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การป้

23 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน (กิจกรรมขยายพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน) ณ โรงเรียนบ้านยวนโปะ วิทยากร ได้แก่ ร.ต.อ.วิศิลป์ ทองฤทธิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนอำเภอปะเหลียน

19 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นายยงยุทธ แซ่เตียว นายก อบต.บางด้วน มอบหมาย ให้นายพิพัฒน์พงษ์ กาญจนาทิพย์ รองนายก อบต.บางด้วน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเด็กนักเรียน ป.4-6 ร.ร.บ้านยวนโปะ ร.ร.วัดคว

12 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายยงยุทธ แซ่เตียว นายก อบต.บางด้วน นายชนะ เพชรทิพย์ รองนายก อบต.บางด้วน และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน

11 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายยงยุทธ แซ่เตียว นายก อบต.บางด้วน มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ ศรีนิ่ม เลขานุการ นายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน

11 ส.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายยงยุทธ แซ่เตียว นายก อบต.บางด้วน มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ ศรีนิ่ม เลขานุการ นายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th