Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ส.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เข้าดำเนินโครงการปรับปรุงผิจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายส้มเฟือง - บางด้วน งบประมาณ 2.9 ล้านบาท

20 ส.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

19 ส.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ม.1 ตำบลบางด้วน

27 พ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25 พ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

03 พ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันที่ 28 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน และวัดที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางด้วน

12 มี.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

09 ก.พ. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน(องค์การมหาฃน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร แลผู้ยากจน

06 ม.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

24 ก.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนตีกลองยาว ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 18 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าแก่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th