Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการศิลปะวัฒนธรรม(รำมโนราห์) ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2562

27 ส.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

07 ส.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562

01 ส.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก ผูกพันรัก ประจำปี 2562

15 ก.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

25 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ

10 มิ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบางด้วน ประจำปี 2562

31 พ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

22 พ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th