Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
07 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
07 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
07 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำ ประจำปีงบประมาณ 2565
10 มี.ค. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
26 ม.ค. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
26 ม.ค. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
24 ม.ค. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564
23 เม.ย. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน แบบคำขอซ่อมประปา
23 เม.ย. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน แบบคำขอซ่อมไฟฟ้า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th