Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีที่ได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ 2565
           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการชำระภาษีออกไปอีก 3 เดือน จากภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
           ดังนั้น ผู้ที่ได้ชำระค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะประกาศขยายเวลา ขอให้ท่านติดต่อขอรับเงินคืน ณ ที่ทำการอบต.บางด้วน กองคลัง หรือติดต่อผ่านช่องทาง Line: 0923516391 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ กองคลัง อบต.บางด้วน โทร 075-576814 หรือ 092-3516391 ในวันและเวลาราชการ
รายชื่อผู้ชำระภาษีที่ได้รับเงินคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565