Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 2
Responsive image
คณะผู้บริหาร รองนายก, เลขานุการนายก, รองปลัด, หัวหน้าสำนักปลัด, คณะกรรมการพัฒนา อบต.บางด้วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย และการให้บริการสาธารณะ ณ หมู่ที่ 2 บ้านยวนโปะ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ทาง อบต.บางด้วน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มา ณ โอกาสนี้
         
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562