Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6
Responsive image
คณะผู้บริหารรองนายก, เลขานุการ, รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย การให้บริการสาธารณะ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง อบต.บางด้วน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มา ณ โอกาสนี้
         
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562