Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน(องค์การมหาฃน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร แลผู้ยากจน
Responsive image
อำเภอปะเหลียน แจ้งเรื่อง การสนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร แลผู้ยากจน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน(องค์การมหาฃน) ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน ได้รับรู้และเข้าถึงการช่วยเหลือ
       
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564