Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Responsive image
 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ดำเนินการโครงการ ระหว่างวันที่  20 - 21 สิงหาคม  2563 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
          3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่คู่ ชาติ
       
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563