Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 องค์บริหารส่วนตำบลบางด้วน ลงพื้นที่ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดควนวิไล ุโรงเรียนบ้านบางด้วน ุโรงเรียนบ้านป่าแก่ ุศพด.บ้านส้มเฟือง ุศพด.บ้านบางด้วน ุและศพด.บ้านป่าแก่
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 องค์บริหารส่วนตำบลบางด้วน ลงพื้นที่ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดควนวิไล ุโรงเรียนบ้านบางด้วน ุโรงเรียนบ้านป่าแก่ ุศพด.บ้านส้มเฟือง ุศพด.บ้านบางด้วน ุและศพด.บ้านป่าแก่
         
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565