Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน (13 มิ.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (17 พ.ค. 2561)  
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (03 พ.ค. 2561)  
การให้บริการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน) (30 เม.ย. 2561)
เปิดรับสมัคร " อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) " (30 เม.ย. 2561)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (30 เม.ย. 2561)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข... (30 เม.ย. 2561)
รายงานประชุมสภา สมัยที่1 วันที่ 09 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
รายงานประชุมสภา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 (03 ม.ค. 2561)
รายงานประชุมสภา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 (25 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความสามัคคีปรองดอง (13 ธ.ค. 2560)
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (01 ธ.ค. 2560)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (31 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใน ต.บางด้วน (30 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการลดโลกร้อน (25 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (25 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับปัญหามลพิษทางอากาศ (20 ก.ย. 2560)
รายงานประชุมสภา วันที่ 30 สิงหาคม 2560 (01 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันยาเสพติด (21 ส.ค. 2560)
รายงานประชุมสภา วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (18 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนา อบต. (15 มิ.ย. 2561)  

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุนั... (08 มิ.ย. 2561)  

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีง... (08 มิ.ย. 2561)  

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน... (17 พ.ค. 2561)

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.บ... (11 พ.ค. 2561)

กิจกรรมการให้ความรู้ในการ... (25 เม.ย. 2561)

โครงการจัดงานวันผู้สูงอาย... (13 เม.ย. 2561)

โครงการอำนวยความสะดวกช่วง... (11 เม.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมความรู้ภาค... (11 เม.ย. 2561)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำ... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำส... (23 มี.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมความรู้เกี... (20 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุค... (11 มี.ค. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2561)

โครงการอำนวยความสะดวกช่วง... (29 ธ.ค. 2560)

โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุ... (01 พ.ย. 2560)

กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ (28 ก.ค. 2560)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยช... (26 ก.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนว... (18 ก.ค. 2560)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประ... (07 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านบางด้วน ม.5 (09 พ.ค. 2561)  
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยใช้ระบบสารสนเทศทา... (21 มี.ค. 2561)  
ราคากลางปรับปรุงท่อประปาท่อ หมู่ที่ 1 (19 ม.ค. 2561)  
ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางติดตั้งไฟกิ่งบริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 4 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ส้มเฟือง หมู่ที่ 5 (19 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน ด้วยวิธีประกวดรา... (18 ต.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน (12 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ... (10 ส.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะซาง-หนองเต่า หมู่ที่ 6 (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ป่าแก่ หมู่ที่ 5 (25 ก.ค. 2560)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6... (17 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (26 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6 (ต่อ) (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6 (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายไสจินติก-จดคลองปะเหลียน (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนส้มเฟือง-ช่วงหัวสะพาน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 (20 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชม... (23 ก.พ. 2560)
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) (21 ก.พ. 2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเม้า หมู่ที่ 2 (09 ม.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th