Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานผลการดำเนินงาน (07 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 (14 มี.ค. 2565)  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (10 มี.ค. 2565)  
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนด... (10 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำ... (31 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู... (13 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (19 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (19 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ว... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (19 ต.ค. 2564)
รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประจำปีงบประมาณ 2564 (07 ต.ค. 2564)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชา... (25 ส.ค. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... (30 ก.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19" (24 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีควัคซีนโควิด-19 "สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ... (24 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร (24 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับปัญหามลพิษทางอากาศเราช่วยได้ (13 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (12 พ.ค. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 พ.ค. 2564)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บางด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (12 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565... (18 พ.ค. 2565)  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (26 เม.ย. 2565)  

ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่... (22 เม.ย. 2565)  

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ... (09 มี.ค. 2565)

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 ... (08 มี.ค. 2565)

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอส... (10 ก.พ. 2565)

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพัน... (10 ก.พ. 2565)

การประชุมผู้บริหารและบุคล... (17 ม.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต... (23 ส.ค. 2564)

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 25... (20 ส.ค. 2564)

มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้เด็กแล... (19 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจข้อ... (22 ก.ค. 2564)

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย... (10 มิ.ย. 2564)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส... (27 พ.ค. 2564)

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำป... (25 พ.ค. 2564)

วันที่ 28 เมษายน 2564 เจ... (03 พ.ค. 2564)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมช... (12 มี.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน้าท... (09 ก.พ. 2564)

มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอาย... (06 ม.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (24 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี... (23 พ.ค. 2565)  
ราคากลางปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะซาง หมู่ที่ 6 (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (05 เม.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (02 มี.ค. 2565)
โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 บ้านต้นไทร กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร... (24 ก.พ. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 บ้านต้นไทร กว้าง 22 เมตร ยาว... (23 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (02 ก.พ. 2565)
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน หมู่ที่ 5 (26 ม.ค. 2565)
การจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองปะเหลียน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศ การจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ตง.ถ.66-002บ้านบางด้วน หมู... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้า โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยวน... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านส้มเฟือง หม... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (05 ม.ค. 2565)
ราคากลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองปะเหลียน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกร... (29 ธ.ค. 2564)
ราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ตง.ถ.66-002บ้านบางด้วน หมู่ที่ ... (28 ธ.ค. 2564)
ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้า โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยวนโปะ-โ... (28 ธ.ค. 2564)
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านส้มเฟือง หมู่ที่ 1... (28 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (02 ธ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (02 พ.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th