Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (27 เม.ย. 2560)  
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (12 ก.ย. 2559)  
รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและกำจัดต้นเหตุ "โรคไข้เลือดออก" (22 มิ.ย. 2559)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.บางด้วน เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา อบต.... (16 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.บางด้วน เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา อบต.... (16 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (14 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (14 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (14 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (14 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (14 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (14 มิ.ย. 2559)
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 (14 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 (14 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 (14 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 (14 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 (14 มิ.ย. 2559)
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 (13 มิ.ย. 2559)
การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (13 มิ.ย. 2559)
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (13 มิ.ย. 2559)
ประกาศผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (13 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบรมและมอบพันธุ์พืชโครงกา... (30 ก.ย. 2559)  

โครงการปลูกมะนาวในกระถาง (29 ก.ย. 2559)  

ปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ... (19 ก.ย. 2559)  

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธ... (12 ก.ย. 2559)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (08 ก.ย. 2559)

(04 ก.พ. 2559)

ภาพ (03 ก.พ. 2559)

(03 ก.พ. 2559)

(03 ก.พ. 2559)

ภาพกิจกรรมวันเด็ก 2559 (03 ก.พ. 2559)

โครงการวันเด็กปี 2559 (28 ม.ค. 2559)

โครงการถวายเทียนพรรษา ปร... (14 พ.ย. 2557)

โครงการสายสัมพันธ์พ่อแม่ล... (14 พ.ย. 2557)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำป... (13 พ.ย. 2557)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใ... (16 ก.ค. 2557)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธร... (16 ก.ค. 2557)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที... (29 เม.ย. 2557)

งานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบา... (29 เม.ย. 2557)

โครงการจัดงานวันผู้สูงอาย... (29 เม.ย. 2557)

(29 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (26 เม.ย. 2560)  
ราคากลางปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6 (ต่อ) (20 เม.ย. 2560)  
ราคากลางปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6 (20 เม.ย. 2560)  
ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายไสจินติก-จดคลองปะเหลียน (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนส้มเฟือง-ช่วงหัวสะพาน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 (20 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชม... (23 ก.พ. 2560)
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) (21 ก.พ. 2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเม้า หมู่ที่ 2 (09 ม.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเม้า หมู่ที่ 2 (05 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th