Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู... (13 ม.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (19 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (19 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ว... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (19 ต.ค. 2564)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชา... (25 ส.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19" (24 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีควัคซีนโควิด-19 "สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ... (24 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (12 พ.ค. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 พ.ค. 2564)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บางด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (12 พ.ค. 2564)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) (07 พ.ค. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (06 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ... (05 พ.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (05 พ.ค. 2564)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 พ.ค. 2564)
สถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (05 พ.ค. 2564)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (03 พ.ค. 2564)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชา... (30 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต... (23 ส.ค. 2564)  

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 25... (20 ส.ค. 2564)  

มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้เด็กแล... (19 ส.ค. 2564)  

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส... (27 พ.ค. 2564)

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำป... (25 พ.ค. 2564)

วันที่ 28 เมษายน 2564 เจ... (03 พ.ค. 2564)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมช... (12 มี.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน้าท... (09 ก.พ. 2564)

มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอาย... (06 ม.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (24 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู... (26 ส.ค. 2563)

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและส... (24 ส.ค. 2563)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ป... (21 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภา... (13 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภา... (11 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย (05 ส.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจข้อ... (22 ก.ค. 2563)

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย... (24 มิ.ย. 2563)

กลุ่มอาชีพขนมกะหรี่ปั๊ป ห... (18 มิ.ย. 2563)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ... (12 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองปะเหลียน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกร... (29 ธ.ค. 2564)  
ราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ตง.ถ.66-002บ้านบางด้วน หมู่ที่ ... (28 ธ.ค. 2564)  
ราคากลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้า โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยวนโปะ-โ... (28 ธ.ค. 2564)  
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านส้มเฟือง หมู่ที่ 1... (28 ธ.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไทร-หนองยายแม็ม หมู่ที... (27 ก.ค. 2564)
ประกาศอบต.บางด้วน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไทร-... (15 ก.ค. 2564)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายป... (07 ก.ค. 2564)
ราคากลางปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 6 (01 ก.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (01 พ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (30 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2564 (01 เม.ย. 2564)
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6737 ตรัง (11 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2564 (01 มี.ค. 2564)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (01 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (01 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (01 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (01 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (01 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (01 ต.ค. 2563)
ราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนสายยวนโปะ-มาบเมา หมู่ที่ 2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ... (21 ก.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表